Brusgaard, Aage Sund, mekaniker - Fremskridtspartiet. - Folketingsmedlem for Viborg Amtskreds fra 10. maj 1988-10. marts 1998.

Født 5. febr. 1947 i Lødderup Mors, søn af gårdejer Henry Brusgaard og husmoder Signe B.

Folkeskole 1953-60. Sunds Efterskole 1962.

Landbrugsmedhjælper 1962-66. Automekaniker fra 1966. Gårdejer fra 1985.

Medlem af Morsø Kommunalbestyrelse 1978-89 og af Viborg Amtsråd 1981-88. Medlem af Naturklagenævnet fra 1996.

Medlem af Fremskridtspartiets hovedbestyrelse 1986-89. Formand for Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg 1990-94. Formand for Fremskridtspartiets folketingsgruppe 1989-94.

Partiets kandidat i Viborgkredsen fra 1987.