Madsen, Aase Dorthea, MF, Højsgårds Allé 45, 2900 Hellerup.

Dansk Folkeparti - Folketingsmedlem for Københavns Amtskreds fra 11. marts 1998.

Født 25. juli 1936 i København, datter af DSB-kontrollør Laurits Jensen og Martha Jensen.

Mellemskoleeksamen 1952. Statskontrolleret prøve i handelslære 1958 fra Købmandsskolen i København.

Brødrene Dahl A/S, regnskab 1953-56. Revisions- og Forvaltningsinstituttet, revision 1956-62. Wienberg-Hansen, prokurist 1962-64. Revisionsfirmaet H.C. Steen Hansen, revision (vikar) 1978-82.

Kommunalbestyrelsesmedlem Gentofte Kommune 1986-90. Taksationskommissionen, Københavns Amt, 1994-97. Repræsentantskabet for Kommunedata 1990-94 og for DONG fra 2001.

Medlem af Danmarks Radios bestyrelse 1987-89 og 1991-95.

Partiets kandidat i Gladsaksekredsen 1997-2000 og i Hvidovrekredsen fra 2000.