Rolighed, Arne Josefsen, fhv. minister.

Socialdemokratiet - Sundhedsminister 21. dec. 2000 - 27. nov. 2001

Født 2. juni 1947 i Flade på Mors, søn af gårdejer Karsten Rolighed og Kathrine Rolighed.

Cand.scient.pol. Aarhus Universitet 1980.

Adjunktvikar, Institut for Statskundskab 1980-81. Fuldmægtig i Finansministeriet 1981-85. Planlægningschef i Sygehusforvaltningen i Århus Amtskommune 1985-89, amtssygehusdirektør smst. 1989-2000. Administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse 2000.