Weiss, Birte, fhv. minister

Socialdemokratiet. - Folketingsmedlem for Vestsjællands Amtskreds 21. sept. 1971-3. dec. 1973 og 9. jan. 1975-9. jan. 1984. For Søndre Storkreds fra 8. sept. 1987. Indenrigsminister 25. jan. 1993-20. oktober 1997, fra 27. sept. 1994-30. dec. 1996 tillige kirkeminister. Indenrigsminister og sundhedsminister fra 30. dec. 1996-20. okt. 1997. Sundhedsminister 20. okt. 1997-23. marts 1998. Folketingets 1. næstformand 26. marts 1998-10. juli 1999. Forskningsminister fra 10. juli 1999, IT- og forskningsminister 21. dec. 2000-27. nov. 2001.

Født 1. maj 1941 på Frederiksberg, datter af Bodil Halkier og civilingeniør K.E. Rasmussen.

Studentereksamen 1959. Uddannet som journalist ved den socialdemokratiske presse 1960-63. Har studeret litteraturvidenskab ved Københavns Universitet.

Arbejdet som journalist ved bl.a. Demokraten, Information og Danmarks Radios kultur- og samfundsafdeling.

Har siddet i en lang række bestyrelser og kommissioner specielt med tilknytning til kultur og uddannelse bl.a. Amagerscenen, Statens Kunstfond, Det kgl. Teater, LO-skolen og Roskilde Højskole, Radiorådet (formand 1981-86) og Mediekommissionen. Næstformand i Socialdemokratiet 1984-96, samtidig formand for partiets Europa-udvalg og partiets Ligestillingsudvalg.

Medforfatter til bøger om Europapolitik, kulturpolitik, arbejdsløshed, demokrati og ligestilling. Seneste udgivelse "Vanviddets vidner" (2000).

Partiets kandidat i Nykøbingkredsen 1971-83. Trak sig ud af Folketinget 1984 for at hellige sig formandskabet i Danmarks Radio. Fra 1985 opstillet i Amagerbrokredsen.