Westh, Bjørn Rømer. - Socialdemokratiet. - Folketingsmedlem for Viborg Amtskreds fra 15. febr. 1977-10. marts 1998. Landbrugsminister 20. jan. 1981-10. sept. 1982. Landbrugsminister og fiskeriminister 25. jan. 1993-27. sept. 1994. Justitsminister 27. sept. 1994-30. dec. 1996. Trafikminister fra 30. dec. 1996-23. marts 1998.

Født 2. febr. 1944 i Overlade Sogn, søn af forstander Hans Rømer Westh og børnehavelærer Ingrid W.

Vestjysk Gymnasium, Tarm, student 1963. Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, landinspektør 1969.

Assisterende landinspektør i byplanfirma og hos landinspektør. Praktiserende landinspektør i kompagniskab med landinspektørerne Cleemann og Nauntofte i Viborg 1972-81.

Medstifter af og bestyrelsesmedlem i Socialdemokratisk Forening i Møldrup Kommune 1970-77. Bestyrelsesmedlem i Sparekassen i Skals 1975-81. Medlem af Møldrup Kommunalbestyrelse 1970-77 og af skolekommissionen 1974-75. Medlem af bestyrelsen for Viborg Amtskommuneforening 1974-77, af Fredningsplanudvalget for Viborg Amt 1974-77 og af Fredningsnævnet 1970-77. Medlem af bestyrelsen for Skals Håndarbejdsskoles Seminarium 1978-81 og 1982-93. Formand for Jordbrugskommissionen for Viborg Amt 1983-90.

Medlem af hovedbestyrelsen i Danmarks Naturfredningsforening 1978-81 og 1982-93, af forretningsudvalget 1978-81. Medlem af repræsentantskab og bestyrelse i Det Danske Hedeselskab 1979-81, af repræsentantskabet igen 1983-93 og af bestyrelsen igen 1985-93, formand for repræsentantskabet 1990-93. Medlem af repræsentantskabet for Kreditforeningen Danmark 1982-93. Medlem af Jordlovsudvalget 1983-90. Modtaget Eisenhower Exchange Fellowship 1984 og »Tænk Prisen«, 1994 af Forbrugerrådets blad Tænk.

Partiets kandidat i Viborgkredsen fra 1975.