Jepsen, Christian Lund, redaktør, Holbergsvej 4, 8800 Viborg

Venstre – Midlertidigt medlem af Folketinget for Ribe Amtskreds 8. jan.-6. febr. 2002. Medlem af Folketinget for Ribe Amtskreds fra 12. marts 2003- 8. feb 2005.

Født 23. oktober 1959 i Hjerting, søn af fhv. fabrikant Jens Th. Jepsen og fhv. socialrådgiver Metha Jepsen.

Realeksamen fra Esbjerg Realskole 1976, studentereksamen fra Varde Gymnasium 1979. Uddannet lærer på Århus Seminarium 1982-86.

Sekretær i Venstres Folketingsgruppe 1986-87. Sekretariatsleder i LOF’s landsorganisation 1988-93, skoleleder ved LOF i Viborg 1994-98. Redaktør ved Viborg Bladet 1998-99. Handelschef 1999-2002. Redaktør fra 2002.

Partiets kandidat i Vardekredsen fra 2000

E-mailadresse: vchlj@ft.dk

Hent foto i stort format.