Larsen-Jensen, Claus,

Socialdemokratiet - Midlertidigt medlem af Folketinget for Østre Storkreds i flere perioder i årene 1991-94. Medlem af Folketinget for Søndre Storkreds 11. marts 1998-8. feb. 2005.

Født 9. maj 1953 i København.

Folkeskole 1960-67. Roskilde Private Realskole 1967-70. Roskilde Amtsgymnasium 1970-73.

I perioden 1973-78 skiftende ansættelser.

Skolebestyrelsesformand Sønderbro Skole, København, medlem af Skole & Samfunds bestyrelse og Rådet for Folkeskolen 1994-98.

Forbundssekretær i DSU's Landsforbund 1978-82. Medlem af Socialdemokratiets hovedbestyrelse 1978-82 og 1983-92. Forbundsformand for DUI-Leg og Virke 1983-89. Formand for Arbejderbevægelsens Internationale Center, AIC 1983-89. Medlem af forretningsudvalget i Arbejderbevægelsens Internationale Forum, AIF 1994-99, af Mellemfolkeligt Samvirkes repræsentantskab 1975-98, af Dansk Flygtningehjælps repræsentantskab 1995-98, af bestyrelsen for AOF’s Landsforbund 1983-92.

Styrelsesmedlem og formand for Arbejderbevægelsens Børneorganisationer i Norden, ABN, 1983-92. Medlem af Kontrolkomiteen i Socialistisk Ungdoms Internationale, IUSY, 1985-98. Formand for European Youth Forums komite for unge arbejderes sociale forhold i Europa 1978-80. Næstformand i Dansk Ungdoms Fællesråds Internationale udvalg, ARTES forretningsudvalg 1978-82, samt repræsentant i en lang række internationale og europæiske faglige organisationer 1982-98. Medlem af Det Europæiske Konvent om Charter for Fundamentale Rettigheder 1998-2001.

International sekretær i SiD 1982-98 med ansvar for EU, internationalt fagligt samarbejde, transnationale selskaber, europæiske samarbejdsudvalg, faglige udviklingsprojekter i Mellem- og Sydamerika, Det sydlige Afrika, Asien og i Mellemøsten, uddannelse af faglige tillidsfolk fra Øst- og Centraleuropa fra 1990, internationale miljøforhold, indvandrer- og flygtningeforhold samt oplysningsvirksomhed.

Formand for Folketingets Europaudvalg siden februar 2000, medlem af Udenrigspolitisk Nævn og af Boligudvalget og Skatteudvalget.

Forfatter hhv. medforfatter til et større antal bøger, bl.a. »Socialdemokratiet - hvilken fremtid?« 1981, »Udfordringen: Socialdemokratisk debat om Europapolitik« 1995, »Europas Fagbevægelse - Fagbevægelsens Europa?« 1997, »SiD tager globaliseringen alvorligt« 1998, »Vi forandrer verden« 1998, »Arbejderne og den 3. verdens gæld« 1994. Hertil kommer et stort antal hæfter, pjecer og artikler m.v.

Partiets kandidat i Bispebjergkredsen 1988-94 og i Sundbykredsen fra 1998.

Hent foto i stort format.