Lundgaard, Ebbe. - Det Radikale Venstre.- Midlertidigt medlem af Folketinget for Vestsjællands Amtskreds 20. april-30. sept. 1993. Kulturminister fra 30. dec. 1996-23. marts 1998.

Født 25. aug. 1944 i Nykøbing Sjælland. Søn af fhv. overlærer og gårdejer Svend Lundgaard og fhv. kirkesanger og hjemmegående husmor Signe L.

Student fra Kalundborg Gymnasium 1964. Cand. mag. i engelsk, dansk og tysk fra Københavns Universitet 1972.

Lærer ved Grundtvigs Højskole, Fredensborg 1971-75. Undervisningsassistent ved Københavns Universitet 1973-75. Lærer ved Den frie Lærerskole, Ollerup 1975-78. Forstander ved Skælskør Folkehøjskole 1978-92. Forstander ved Brandbjerg Højskole fra 1992.

Medlem af Skælskør Byråd 1990-92 og af Vejle Amtsråd 1994-96. Medlem af Det Radikale Venstres Hovedbestyrelse fra 1986.

Har udgivet bogen »Samspil-Tekster om idræt«, 1977.

Kandidat for Det Radikale Venstre i Nykøbing Sjælland-kredsen 1986-93, fra 1993 i Skivekredsen.