Andersen, Else Winther, fhv. minister

Venstre - Midlertidigt medlem for Århus Amtskreds 29. nov.-13. dec. 1988, 7. marts-15. marts 1989, 18. april-24. april 1989, 24. okt. 1989-31. jan. 1990, 22. feb.-28. feb. 1990, 22. marts-27. april 1990, 8. maj-27. maj 1990 og 23. okt.-30. nov. 1990. Folketingsmedlem 12. dec. 1990-8. feb. 2005. Socialminister 18. dec. 1990-25. jan. 1993.

Født 5. april 1941 i Støvring, datter af gårdejer Jens Winther og Alma Winther.

Støvring Skole 1948-55. Østhimmerlands Ungdomsskole 1957. Gerlev Idrætshøjskole 1959. Enkeltfagskursus og uddannelse til socialrådgiver ved Aalborg Universitetscenter 1976-83.

Timelønnet vikar ved Videbæk Kommunale Skolevæsen 1959-61. Medhjælpende hustru ved landbruget 1962-76. Kursusleder og underviser ved Landbrugets Oplysnings- og Konsulenttjeneste siden 1974. Socialrådgiver ved Randers Kommune 1983-90. Fra 1985 stået for en rådgivning for landmænd ved Landbrugscentret i Randers.

Medlem af Danmarks Landboungdoms landsledelse 1968-76 og medvirkede i samme periode ved udformningen af den første landbrugsuddannelse (det grønne bevis). Formand for ungdomsnævnet og medlem af skolekommissionen i Nibe 1972-80. Medlem af Randers Byråd i 1990 og igen fra 1993 til 31. dec. 2001. Formand for bestyrelsen for OK-Fonden (administration af plejehjem og ældreboliger). Medlem af bestyrelsen for Jysk Børneforsorg og for Café Lytten frem til 1999. Medlem af Repræsentantskabet for Andelskassen i Randers. Medlem af hovedbestyrelsen for Parkinsonforeningen fra 1999. Medlem af Sygekassernes Helsefond fra 1999.

Partiets kandidat i Randerskredsen 1985-88 og fra 1988 i Grenåkredsen.

Hent foto i stort format.