Larsen, Erik, fhv. statsrevisor

Venstre - Midlertidigt medlem for Fyns Amtskreds 30. jan.-8. feb. 1990, folketingsmedlem 12. dec. 1990-8. feb. 2005.

Født 19. maj 1944 i Rudkøbing, søn af malermester Aksel Larsen og Else Larsen.

Skaarup skole 1951-58. Hellebjerg Idrætsungdomsskole 1959-60. Dalum Landbrugsskole 1965.

Gårdejer 1966-98.

Formand for bestyrelsen af A/S Svendborg Avis 1985. Medlem af Egebjerg Kommunalbestyrelse 1970-86, borgmester 1978-86. Formand for skolekommissionen 1986-90.

Formand for Folketingets Erhvervudvalg 2001-27. marts 2003. Formand for Venstres folketingsgruppe fra 19. marts 2003-2005. Statsrevisor 2003-2006.

Partiets kandidat i Svendborgkredsen fra 1987.

Hent foto i stort format.