Larsen, Ester, fhv. minister

Venstre - Folketingsmedlem for Vestsjællands Amtskreds 21. sept. 1994-8. feb. 2005. Sundhedsminister 7. dec. 1989-25. jan. 1993.

Født 23. maj 1936 i København, datter af agronom Laurs Thøgersen og sygeplejerske Edith Thøgersen.

Snoghøj Gymnastikhøjskole 1952. Matematisk-naturfaglig student fra Rysensteen Gymnasium 1955. Læreruddannet ved Frederiksberg Seminarium 1956-59. Cand.phil. fra Odense Universitet 1974.

Folkeskolelærer ved Frederiksberg Kommune 1959-63. Gymnasielærer ved Fyns Studenterkursus og Sct. Knuds Gymnasium 1974-78.

Formand for Mesinge skolenævn 1966-78 og Viby skolenævn 1966-70. Medlem af Kerteminde Kommunalbestyrelse 1974-89 og i perioden 1978-86 formand for undervisnings- og kulturudvalget smst. Medlem af Fyns Amtsråd 1978-89 og igen fra 1993. Medlem af bestyrelsen for Kerteminde Museum 1982-89. Formand for Liberalt Oplysningsforbund i Kerteminde-Munkebo 1984-89. Medlem af repræsentantskabet for Statens Kunstfond og Det Danske Kulturinstitut. Præsidiemedlem i Osteoporoseforeningen.

Landsformand for Liberalt Oplysningsforbund 1988-89. Medlem af Amtsrådsforeningens bestyrelse 1986-89 og igen fra 1994 samt af AKF´s sygehusudvalg. Medlem af Sygesikringens Forhandlingsudvalg 1986-89. Medlem af Tilsynsrådet for Kommunernes Revisionsafdeling 1986-89 og 1998-2001. Medlem af Venstres hovedbestyrele 1986-89.

Redaktør af de litterære antologier »Reflekslys«, 1967, og »Pragtfulde dage«, 1970, samt af tre samlinger af julehistorier, 1978, 1979 og 1980. Medforfatter til litteratursystemet »Digtning og Dansk« fra 1987. »Jul på borgen«, 1991, og »Familiekundskab - en levende bog om livet«, 1994.

Partiets kandidat i Odense Sydkredsen 1988-89 og i Sorøkredsen fra 1990.

Hent foto i stort format.