Møller, Eva Bente, lektor.

Det Konservative Folkeparti - Folketingsmedlem for Frederiksborg Amtskreds 23. okt. 1979-11. marts 1998 og 17. maj 2000-20. nov. 2001.

Født 8. dec. 1940 i København, datter af oberst Adam Møller og sekretær Gerda Møller, begge fhv. medlemmer af Folketinget.

Folkeskole og gymnasium i København og Næstved 1947-58. Cand.mag. fra Københavns Universitet 1967 med hovedfag i fysik og bifag i matematik, kemi og astronomi.

Adjunkt på Marie Kruses Skole fra 1967, lektor sammesteds fra 1981.

Tillidsrepræsentant i Gymnasieskolernes Lærerforening 1971-77, formand for lærerrådet 1972-74. Medlem af korpsledelsen i Det danske Spejderkorps 1972-74 og 1985-93 samt medlem af styrelsen 1975-83. Medlem af Spejderfondens styrelse fra 1974, næstformand fra 1994, formand fra 1996. Medlem af Kastel Sogns Menighedsråd 1970-93. Rådgiver for FN-delegationen 1976 udpeget af Danske Kvinders Nationalråd. Formand for Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd 1984-86. Medlem af FOF's hovedbestyrelse fra 1983, næstformand fra 1989. Formand for Det Kongelige Teaters Tilsynsråd 1987-90. Medlem af repræsentantskabet for Statens Kunstfond 1983-93. Medlem af bestyrelsen for Det Danske Teater fra 1988, fra 1990 af forretningsudvalget. Formand for Dansk Folkeoplysnings Samråd fra 1991. Medlem af Krogerup Højskoles repræsentantskab fra 1982, af bestyrelsen fra 1988. Medlem af Pen-Sam Banks bestyrelse fra 1990. Formand for den danske sektion af Europæisk Kvinde Union fra 1997. Formand for Folkeuniversitetsnævnet fra 2001. Medlem af Den Centrale Videnskabsetiske Komité fra 2002.

Medlem af Farum Byråd 1974-80. Medlem af Det Konservative Folkepartis repræsentantskab fra 1974 og af hovedbestyrelsen 1987-89 og igen fra 1998.Formand for Folketingets Uddannelsesudvalg 1982-90. Medlem af den danske delegation til Nordisk Råd 2000-2001. Partiets ordfører i kirkepolitiske spørgsmål samt energipolitiske spørgsmål.

Partiets kandidat i Hillerødkredsen 1974-95 og fra 1995 iFrederiksværkkredsen

Indtrådte i Folketinget den 17. maj 2000 ved Hans Engells mandatnedlæggelse.

Hent foto i stort format.