Hent Frank Jensens biografi som PDF
Hent Frank Jensens engelske biografi som PDF

Jensen, Frank
Forhenværende medlem af Folketinget
Socialdemokratiet
Nordjyllands Amtskreds fra 8. sept. 1987
Adresse
Østerågade 3, 1. tv, 9000 Aalborg

Frank Jensen, født 28. maj 1961 i Ulsted, søn af fhv. borgmester Kjeld Jensen og pædagog-medhjælper Sonja M. Jensen. Gift med Jane Frimand Pedersen, børnehaveklasseleder.

Parlamentarisk karriere
Justitsminister 30. dec. 1996 - 27. nov. 2001. Forskningsminister 27. sept. 1994 - 30. dec. 1996.

Medlem af Folketingets Finansudvalg 1992-1994. Medlem af Udenrigspolitisk Nævn 2002. Medlem af Fælleskommissionen for selvstyre i Grønland 2004. Medlem af Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold. Medlem af 21-mands-udvalget for Færøerne. Stedfortræder i Europaudvalget 2001. Politisk ordfører til 1994 og 2002-2005.

Folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Nordjyllands Amtskreds 8. sept. 1987 - 13. nov. 2007.
Socialdemokratiets kandidat i Århus Nordkredsen 1987-2007.

Uddannelse og erhverv
Cand.oecon., Aalborg Universitet 1986. Hf-eksamen, Aalborg Katedralskole 1980. Støvring Bavnebakkeskole 1972-1978. Ferslev Skole 1968-1972.

Arbejdsmarkedsforsker, Aalborg Universitet fra 1986.

Tillidshverv
Fmd. for DSU i Støvring 1977-1978. Kasserer for DSU i Nordjyllands Amt 1978-1979. Uddannelsessekretær for DSU i Nordjyllands Amt 1979-1981. Fmd. for DSU i Nordjyllands Amt 1981-1982. Medlem af forretningsudvalget for DSU 1982-1984. N.fmd. for Socialdemo-kratiet i Nørre Tranders 1985-1986. Medlem af forretningsudvalget for LO og Arbejderbevæ-gelsens Erhvervsråd til 1994. Indtil 1994 medlem af bestyrelsen for Danmarks Nationalbank og for Dansk Liv & Pension Forsikringsaktieselskab. Medlem af best. for Aalborg Lærerseminarium 2002.

Publikationer og andet
Medforfatter til »Beskæftigelses- og erhvervspolitik i udvalgte kommuner i Danmark, Finland, Norge og Sverige«, 1987. Har skrevet bidrag til bøgerne »Den europæiske nødvendighed«, 2002, »Informationssamfundet til debat - antologi om Danmarks muligheder i informationssamfundet«, Danmarks Tekniske Universitet 1996, »Velfærdssamfundets omstilling - debatbog«, Dafolo Forlag 1996 og »En forunderlig mandarin - Festskrift til Knud Larsen«, Forskningsministeriet 1996.

Modtager af IT-prisen 1995.


Redaktionen af biografien er afsluttet pr. 13. nov. 2007. Der vil ikke ske yderligere opdatering.

Hent foto i stort format