Dam, Freddy Allan, advokat

Venstre - Folketingsmedlem for Århus Amtskreds 20. nov. 2001-8. feb. 2005.

Født 27. maj 1948 i Randers, søn af driftsleder Hans Dam og forretningsbestyrer Inger Dam.

Folkeskolen, Viby, Vejlby og Aaby Skoler, 1955-65. Nysproglig student, Århus Statsgymnasium 1968. Cand.jur. Aarhus Universitet 1974.

Advokatfuldmægtig hos advokat Chr. Krag, Århus, 1974-77, advokatbestalling 1977, møderet for landsretten 1978, møderet for Højesteret 1983.

Ansat som advokat hos advokat Chr. Krag, Århus, 1977-78. Selvstændig praktiserende advokat (Advokatfirmaet Freddy Dam) fra april 1978. Efter optagelse af partner/e pr. 1. jan. 1988 seniorpartner i Advokatfirmaet Dam & Fintel. Seniorpartner i advokatfirmaet Dam Isaksen Nomanni, Viby J., 1. april-20. nov. 2001. Associeret partner i samme firma fra nov. 2001. Formand for enkelte selskabsbestyrelser.

Medlem af forældreråd, skolebestyrelse og foreningsbestyrelser, af ICC, InterContinental Consultants, en global forening af advokater og statsautoriserede revisorer, 1990-95. Præsident for Aarhus Sydvestre Rotary Klub 1998-99.

Partiets kandidat i Århus 4. kreds fra juni 1999.

Hent foto i stort format.