Rostbøll, Grethe Fogh, fhv. minister, mag.art., Allégade 22 F, 2000 Frederiksberg. - E-mail adresse: kfgrro@folketinget.dk

Det Konservative Folkeparti. - Kulturminister fra 18. dec. 1990- 25. jan. 1993. Midlertidig medlem for Københavns Amtskreds 24. okt.-17. nov. 1995. Medlem af Folketinget for Københavns Amtskreds fra 3. nov. 1996. Født 30. maj 1941 i Århus, datter af gårdejer Gustav Fogh og Ellen Marie F.

Lærereksamen 1965. Mag.art. i litteraturvidenskab 1978.

Medforstander og lærer på Ryslinge Højskole 1962-90. Teater- og litteraturanmelder på Morgenavisen Jyllands-Posten 1978-90. Kommentator og klummeskribent på Berlingske Tidende 1987-90. Foredrag ved konferencer, kurser og folkelige møder.

Formand for bestyrelsen for Midtfyns Gymnasium 1980-86. Medlem af programudvalget for voksenundervisningen i Danmarks Radio 1982-87 og af programudvalget for børns dagligdag 1987-88. Formand for Modersmål-Selskabet 1984-90. Næstformand for Nordens Folkelige Akademi 1985-90. Medlem af lovudvalget for højskoler 1985-87. Medlem af bestyrelsen for Præstehøjskolen i Løgumkloster 1988-90. Medlem af udvalget for kvalitet i de videregående uddannelser 1989-90. Medlem af Ryslinge Kommunalbestyrelse 1966-70. Kandidat ved valget til Europa-Parlamentet 1979. Formand for Fulton-Stiftelsen fra 1994 og for Frederiks Bastion fra 1995. Medlem af Frederiksberg Kommunalbestyrelse. Formand for Kultur- og biblioteksudvalget.

Har udgivet »Omkring syv fantastiske fortællinger«, Blixeniana 1980, »Familien og fremtiden«, 1986 og »Værdier i krise«, Kultur og demokrati i Europa, 1994, »Længslens Vingeslag«, Analyser af Karen Blixens forfatterskab, 1996. Bidrag bl.a. til »Den personlige frihed« og til »Myter om Norden og EF«. Redaktør af bl.a. »Sproget og datamaskinerne«, »Sproget og digterne«, »Sproget og æteren«, »Sproglige kløfter«, og »Sprog og køn«.

Partiets kandidat i Amagerkredsen.