Laub, Gudrun, cand.jur

E-mail: gudrun.laub@ft.dk. Tlf.: 33 37 45 50.

Venstre - Midlertidigt folketingsmedlem for Nordjyllands Amtskreds 14.-20. dec. 1995. Folketingsmedlem for Nordjyllands Amtskreds 20. nov. 2001-8. feb. 2005.

Født 28. nov. 1941 i Dronningborg ved Randers, datter af skoleinspektør Alfred Larsen og organist Katrine Larsen.

Matematisk student, Randers Statsskole, 1960, cand.jur. Aarhus Universitet 1966.

Politifuldmægtig i Horsens 1966-73. Statsadvokatfuldmægtig i Viborg 1973-75. Politiassessor i Skive 1975-80. Vicepolitimester i Hjørring 1980-86 og i Aalborg 1986-98. Foredragsholder m.m.

Tidligere tillidshverv: Medlem af en lang række bestyrelser, bl. a. politifuldmægtigforeningen, Viborg amts juridiske forening, HVH fonden (helhedsbehandling af voksne hørehæmmede) og Bellini Bøger (bogforlag). Medlem af Sct. Catharinæ menighedsråd, Hjørring. Formand for EK Aalborg, Foreningen af Erhvervskvinder. Nuværende tillidshverv: Medlem af Hjørring Byråd fra 1994.

Har skrevet: »På kant med systemet«, Gyldendal, 1999. Endvidere talrige artikler i tidsskrifter og dagblade.

Partiets kandidat i Aalborg Nordkredsen 1991-95 og i Hjørringkredsen fra 25. april 2000.

Hent foto i stort format.