Grove, Henning Kvist Gregersen, fhv. minister

Det Konservative Folkeparti. - Folketingsmedlem for Viborg Amtskreds fra 15. febr. 1977-20. nov. 2001. Fiskeriminister 10. sept. 1982-12. marts 1986. 2. næstformand i Folketingets Præsidium fra 1993-2001.

Født 7. april 1932 i Svoldrup, søn af gårdejer Peder Grove og hustru Anna Marie G.

Haubro Friskole 1939-45. Års Realskole 1945-49. Student fra Rungsted Statsskole 1952. Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole 1952-58.

Praktiserende dyrlæge i Skals fra 1960.

Medlem af Viborg Amts Dyrlæge-forening 1970-75, formand 1975-77. Medlem af Låstrup-Skals Sogneråd 1966-70, af Viborg Amtsråd 1970-78. Formand for sygehusudvalget 1974-78. Medlem af bestyrelsen for Løvelkredsens konservative vælgerforening 1968-70. Formand for Skals Sparekasse 1976-82. Medlem af Folketingets Finansudvalg 1982. Formand for Folketingets Markedsudvalg 1987-91. Formand for Jydsk Telefon 1989-92. Formand for Folketingets Retsudvalg 1991-94. Næstformand for Den Konservative folketingsgruppe 1989-97. Medlem af Viborg Amtsråd og Økonomiudvalg fra 1994.

Partiets kandidat i Viborgkredsen fra 1973.

Hent foto i stort format.