Graversen, Holger, overlærer

Socialdemokratiet. - Midlertidigt medlem for Nordjyllands Amtskreds 16. febr.-19. marts 1984, 1. nov.-16. dec. 1984 og 7. okt. 1985-13. jan. 1986. Folketingsmedlem fra 8. sept. 1987-20. nov. 2001.

Født 15. febr. 1936 på Fur, søn af arbejdsmand Peter Christian Graversen og husmoder Petra G.

Hvirp Skole, Fur, 1943-50. Aftenskole vinteren 1952. Krabbesholm Højskole 1953-54. Lærereksamen Skive Seminarium 1958. Diverse kurser og kommunale højskoleophold.

Landbrugsmedhjælper på Fur 1950-53. Overlærer ved Hadsund Skole fra 1958.

Medlem af Hadsund Kommunalbestyrelse 1966-87. Formand for socialudvalget 1974-78 og 1986-87. Medlem af Revaliderings- og Pensionsnævnet for Nordjyllands Amt 1976-87. Formand for DSU i Hadsund 1960-62 og 1964-66. Formand for Socialdemokratiet i Hadsund 1970-77.

Partiets kandidat i Hobrokredsen fra 1983.

Hent foto i stort format.