Hansen, Ivar Christian

Venstre - Folketingsmedlem for Ribe Amtskreds 4. dec. 1973-11. marts 2003. Minister for offentlige arbejder 30. aug. 1978-26. okt. 1979. Medlem af Folketingets Præsidium 1990-2003. Folketingets formand 26. marts 1998-11. marts 2003.

Født 1. nov. 1938 i Agerbæk, søn af gårdejer Lars P. Hansen og hustru, lærer Maria Hansen.

Folkeskolen, Ryslinge Højskole 1956. Livgarden 1958-59. Askov Højskole 1959. Ladelund Landbrugsskole 1961. Den Liberale Højskole Breidablik 1962.

Gårdejer fra 1962. Lærer ved forsvarets civilundervisning 1967-73.

Formand for VU i Ribe Amt 1964-66. Medlem af Landsskatteretten 1976-78 og 1980-98.

Medlem af Venstres folketingsgruppes bestyrelse fra 1974, formand 1977 og 1982-98, politisk ordfører 1987-91. Statsrevisor 1982-98, formand for statsrevisorerne 1995-98. Formand for Nordisk Råds budget- og kontroludvalg 1986-88 og for Justitsministeriets Færdselssikkerhedskommission 1986. Medlem af Folketingets Finansudvalg 1976-78, formand 1986-88. Medlem af Nordisk Råds Præsidium 1989-91. Formand for Jyske Vestkysten 1991-98. Medlem af bestyrelsen for Nordvestjysk Mediecenter 1994-98.

Partiets kandidat i Sønderborgkredsen fra 1965, i Grindstedkredsen 1972-2003.

Hent foto i stort format.