Buksti, Jacob Anthonius, fhv. minister

Socialdemokratiet - Midlertidigt medlem for Vestre Storkreds 15.-25. juni 1993 og 14.-28. april 1994. Folketingsmedlem for Vestre Storkreds 21. sept. 1994-20. nov. 2001 og for Vestsjællands Amtskreds 20. nov. 2001-8. feb. 2005. Trafikminister 23. feb- 2000-27. nov. 2001.

Født 7. april 1947 i Udbyneder Sogn, Århus Amt, søn af Emil Holm Buksti og Dagmar Henriette Buksti.

Matematisk-fysisk student fra Horsens Statsskole 1966. Cand.mag. i samfundsfag og historie fra Aarhus Universitet 1972.

Lektor i statskundskab på Aarhus Universitet 1972-86. Undervisning på Forsvarsakademiet 1982-93. Leder af Socialdemokratiets politisk-økonomiske afdeling 1986-92. Ekstern lektor i statskundskab på Københavns Universitet fra 1987 og på Aarhus Universitet 1993-94. Politisk-økonomisk konsulent i Dansk Magisterforening 1993-95.

Formand for Socialdemokratiet i Åbyhøj 1981-86. Næstformand for Socialdemokratiet i Århus Vest-kredsen 1979-87. Medlem af Socialdemokratiets uddannelses- og forskningsudvalg 1977-80 og af partiets europaudvalg 1985-86. Næstformand for Folketingets Skatteudvalg fra 1994, medlem af Folketingets Europaudvalg fra 1994 og formand fra 1998. Formand for Folketingets Erhvervsudvalg nov. 1996-jan. 1997. Medlem af Statens Ligningsråd 1994-98 og af Nationalbankens Repræsentantskab fra 1998-2000. Politisk ordfører 1998-2000.

Har skrevet bøger og tidsskriftartikler om interesseorganisationer og om arbejdsmarkeds-, landbrugs-, EF- og økonomisk politik, bl.a. »Et enigt landbrug?«, 1974, »Organisationer under forandring«, 1980, og »Organisationernes folk«, 1984. Herudover oversat bl.a. »Tilfredshedens tyranni«, 1993, og »Det gode samfund, 1996, af J. Kenneth Galbraith, Ingmar Karlsson: »Europa og folkene«, 1997, samt John Bryan Starr: »Det moderne Kina«, 1998, og Olle Svenning: De socialdemokratiske partier i Europa - de nyliberale?«, 2000.

Foredrag om organisationsforhold, bl.a. gennem Landbrugets Oplysnings- og Kursusvirksomhed og i en lang række faglige organisationer. Studierejser i USA og Storbritannien 1991.

Partiets kandidat i Valbykredsen 1989-2001 og i Ringstedkredsen fra 2001

Hent foto i stort format.