Christensen, Jan Køpke, erhvervsskolelærer/overlærer, Storegade 19, Løjt Kirkeby, 6200 Aabenraa - Fremskridtspartiet. - Folketingsmedlem for Sønderjyllands Amtskreds fra 20. sept. 1989-10. marts 1998.

Født 9. april 1955 i Løjt Kirkeby, søn af malermester Frederich Christian Christensen og husmoder Emilie C.

Løjt Kirkeby Folke- og Realskole 1962-70. Vojens Efterskole 1970-71. Brundlundskolen 1971-72. Teknisk Skole 1972-76. Faglært håndværker 1976. Hf-eksamen ved Sønderjyllands voksenundervisning 1982. Linjefag (samfundsfag) ved Haderslev Statsseminarium 1984. Pædagogikum ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelser 1983. Informatikuddannelse ved Haderslev Statsseminarium 1986. Diverse uddannelser ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelser

Ansat som erhvervsskolelærer fra 1978 ved Aabenraa Tekniske Skole. Fra 1994 ved Erhvervsuddannelses Center Syd (EUC Syd). Formand for Skolernes Kunstforening i Aabenraakredsen 1987-89. Formand for FPU i Aabenraakredsen 1975-77, formand for FPU i Sønderjyllands Amt 1977-80, hovedbestyrelsesmedlem af FPU 1977-79. Formand for Europæisk Ungdom i Sønderjylland 1984. Amtsbestyrelsesmedlem for Fremskridtspartiet i Sønderjylland 1984-87, sekretær for Fremskridtspartiet i Aabenraa 1984-87. Medlem af kommunalbestyrelsen i Aabenraa fra 1990 og af Sønderjyllands Amtsråd fra 1998. Formand for Folketingets Sundhedsudvalg fra 1990. Partiets sundhedspolitiske, uddannelsespolitiske og trafikpolitiske ordfører. Politisk ordfører for Fremskridtspartiet 1994-95.

Partiets kandidat i Aabenraakredsen fra 1988.

Redigeret marts 1998