Larsen, Jens Christian, skoleinspektør, »Skovledet«

Venstre - Medlem af Folketinget for Nordjyllands Amtskreds 20. nov. 2001-8. feb. 2005.

Født 19. nov. 1942 i Flade sogn, Frederikshavn, søn af landmand Niels Emil Larsen og medhjælpende ægtefælle Marie Larsen.

Bangsbostrand Skole (Frederikshavn) 1949-55, mellemskole, Frederikshavn Gymnasium 1955-58, Haslev udvidede Højskole 1965-66. Handelsuddannelse, Hulsig Brugsforening 1958-62. Handelsmedhjælpereksamen, Skagen Handelsskole 1962. Læreruddannelse Haslev Seminarium 1967-72.

Handelsmedhjælper (kommiselev) 1958-62. Kommis 1964-65, Hirtshals Brugs og Vodskov Brugs. Gymnastiklærer/gartner på Sommersted Ungdomsskole 1966-67. Kirkesanger ved Aversi Kirke (Tybjerg) 1967-72. Lærer på Hånbækskolen 1972-81 (Frederikshavn Kommune) og skoleinspektør ved Gærum Skole (Frederikshavn Kommune) 1981-94 og 1998-2001, orlov 1994-98.

Lærerrådsformand Hånbækskolen 1975-79 og Fælleslærerrådsformand i Frederikshavn Kommune 1979-81. Lokalformand for Venstre i Frederikshavn 1975-85, kredsformand for Venstre i Frederikshavnkredsen 1978-87. Byrådsmedlem i Frederikshavn Byråd 1986-2002, borgmester 1994-98. Medlem af bestyrelsen for Egnsbank Nord fra 1999.

Partiets kandidat i Frederikshavnkredsen fra 2000.

Hent foto i stort format.