Madsen, Jytte Sonja, afdelingsleder, Gransangervej 8A, 4690 Haslev. - Socialdemokratiet. - Midlertidigt medlem af Folketinget for Århus Amtskreds (stedfortræder). Folketingsmedlem for Århus Amtskreds fra 21. sept. 1994-10. marts 1998.

Født 19. dec. 1939 i Haslev, datter af arbejdsmand Jens Christian Madsen og husmoder Anna M.

Folkeskole 1946-53. Handels- og kontoruddannelse 1953-57.

Dagplejer 1971-79. Kasserer i Dansk Kommunal Arbejderforbund (DKA) 1979-88. Faglig medarbejder i Dansk Metal, Haslev, 1988-90. Afdelingsleder for uddannelsesområdet i Socialdemokratiet fra 1990.

Medlem af Haslev Kommunalbestyrelse 1978-93, formand for skole- og kulturudvalget 1982-86, for socialudvalget 1986-90 og for skoleudvalget 1990-93. Viceborgmester 1990-93. Medlem af Socialdemokratiets hovedbestyrelse 1985-90 og af partiets forretningsudvalg 1988-90.

Partiets kandidat i Ringstedkredsen 1985-89 og i Skanderborgkredsen fra 1992.