Stillinger, Kaj Aage, erhvervsvejleder.

Socialistisk Folkeparti - Midlertidigt folketingsmedlem for Fyns Amtskreds 14. april-2. maj 1994. Folketingsmedlem for Fyns Amtskreds 1. jan. 1986-12. dec. 1990 og 29. maj 1999-20.nov. 2001.

Født 15. juni 1943 i Århus, søn af matros Vagn Aage Petersen og servitrice Grethe Petersen.

Folkeskolen 1950-60. Kontorelev 1960-63. Læreruddannelse 1965-70.

Kontorassistent i BP 1963-65. Lærer ved Svendborg Skolevæsen 1970-72 og konsulent ved Civil Værnepligt 1972-79. Viceforstander/overlærer ved Skolehjemmet Vejstrup 1979-83. Erhvervsvejleder ved Arbejdsformidlingen i Svendborg fra 1983.

Amtsrådsmedlem 1. jan.-1. febr. 1986. Medlem af kommunalbestyrelsen i Svendborg 1. maj 1996-31. dec. 1997. Formand for SF Svendborg 1972-82 og for SF Fyn 1984-86.

Medlem af bestyrelsen for Skårup Boldklub 1972-74 og af bestyrelsen for Landsforbundet af Voksen- og Ungdomsundervisere 1994-96.

Partiets kandidat i Svendborg/Langelandskredsen 1977-86, i Odense Syd 1986-98 og i Svendborg/Langelandskredsen fra 1998.

Indtrådte i Folketinget ved Steen Gades mandatnedlæggelse.

Hent foto i stort format.