Behnke, Kim, elektronikkonsulent

Uden for partierne. - Folketingsmedlem for Fremskridtspartiet Århus Amtskreds fra 8. sept. 1987-12. okt. 1999. Fra 12. okt. indtrådt i medlemsgruppen Frihed 2000. Fra 7. febr. 2001-20.nov. 2001 uden for partierne.

Født 9. sept. 1960 i Vejlby, Århus, søn af elektronikfabrikant Heinrich Hans Behnke og fabrikant Birgit B.

Realeksamen, Elsted Skole, 1977. Århus Teknikum, svagstrømsingeniørstudiet, 1979-84. Elektronikteknikerskolen i Århus 1984-85.

Rejsemontør 1977-85. Elektronikkonsulent med speciale i industriautomatiseringer og -computere fra 1985.

Medlem af bestyrelsen i Ebeltoft Vig Højskole 1981-82. Amtsformand for FPU i Århus Amt 1977-82, amtssekretær 1982-88 og amtsnæstformand fra 1988. Medlem af hovedbestyrelsen i FPU 1978-85, landsformand 1981-82 og organisatorisk næstformand 1982-85. Amtsbestyrelsesmedlem i Fremskridtspartiet i Århus Amt 1977-83.

Næstformand i Fremskridtspartiet 1984-88. Medlem af Justitsministeriets Færdselssikkerhedskommission 1988-89. Medlem af repræsentantskabet for DONG 1989-92. Medlem af Folketingets Finansudvalg fra 1987 og formand for Folketingets Udvalg vedrørende et Teknologinævn 1988-94. Medlem af bestyrelsen for forsikringsselskabet »Trekroner Liv« fra 1993. Formand for Folketingets Energiudvalg 1994-98. Formand for Fremskridtspartiets folketingsgruppe fra 1994-99.

Medredaktør af bladet Ungdommens Fremskridt 1984-86 og af bladet Fremskridt 1987. Forfatter til bøgerne »FPU's foreningshåndbog«, 1982, »FPU's skolemødehåndbog«, 1987, »Privatiseringer - den danske model«, 1990 og »Samfund uden stat«, 1992.

Fremskridtspartiets kandidat i Grenåkredsen fra 1984, fra 1986 tillige i Mariager- og Hammelkredsene, fra 1987 alene i Hammelkredsen og fra 1988 i Hammel- og Grenåkredsene.

Hent foto i stort format.