Kirkegaard, Knud Erik, fhv. minister, Violvej 9, 7490 Aulum.

Det Konservative Folkeparti - Folketingsmedlem for Ringkøbing Amtskreds 10. jan. 1984-21. sept. 1994 og fra 9. okt. 1997. Arbejdsminister 31. okt. 1989-25. jan. 1993.

Født 17. maj 1942 i Sevel Sogn, Ringkøbing Amt, søn af gårdejer Ejnar Christensen og husmoder Ingrid Christensen.

Folkeskolen Nørstoft 1948-55. Rydhave Slots Ungdomsskole 1955-56. Lærereksamen Nr. Nissum Seminarium 1965. Deltaget i årskurser i psykologi og skolevejledning ved Danmarks Lærerhøjskole 1977-78.

Arbejdet ved landbrug 1956-60. Lærer ved Aulum Byskole 1966-72. Skolekonsulent for uddannelses- og erhvervsorientering ved Aulum-Haderup kommunale skolevæsen fra 1972-84. Forstander for FOF Aulum-Haderup 1996-98.

Fælleslærerrådsformand i Aulum-Haderup Kommune 1970-74, lærerrådsformand ved Aulum Byskole 1976-78. Medlem af kommunalbestyrelsen i Aulum-Haderup Kommune fra 1978.

Næstformand i Erhvervsknudepunkt Midtjylland fra 1996. Medlem af Erhvervsrådet for Ringkøbing Amt fra 1997.

Formand for Aulum-Haderup Konservative Vælgerforening 1970-75, for De Konservative i Holstebrokredsen 1975-77 og for partiet i Ringkøbing Amt 1976-80.

Medlem af Det Konservative Folkepartis hovedbestyrelse 1976-80 og 1996-98. Uddannelsespolitisk ordfører 1984-89. Skattepolitisk og fiskeripolitisk ordfører 1993-94.

Arbejdsmarkedspolitisk ordfører 1998-2001 og kommunalpolitisk ordfører fra 1998. Kirkepolitisk ordfører fra 2001. Formand for Folketingets Kommunaludvalg 1998-2001. Gruppeformand fra 2001.

Har skrevet bogen »På vej mod 90´ernes folkeskole«, 1987.

Partiets kandidat i Holstebrokredsen fra 1977.

Hent foto i stort format.