Boel, Else Mariann Fischer, tidl. minister, Østergaard, Østergårdsvej 25 A, 5330 Munkebo.

Venstre - Folketingsmedlem for Fyns Amtskreds fra 12. dec. 1990. Fødevareminister 27. november 2001-2. august 2004.

Født 15. april 1943 i Aasum, Fyn, datter af godsejer Hans Boel og Valborg Boel.

Nysproglig student 1963. Økonomi- og sprogstudier i Belgien 1963-64. Højere handelseksamen 1965.

Direktionssekretær i eksportvirksomhed i København 1965-67, økonomichef samme sted 1967-71.

Medlem af Munkebo Kommunalbestyrelse 1982-91 og igen 1994-97, 2. viceborgmester 1986-90. Formand i Venstres Kertemindekreds 1987-89. Medlem af repræsentantskabet for Forsikringsselskabet Østifterne fra 1991, af Boel-Fondens bestyrelse fra 1992 og af KD’s lokalråd Odense fra 1996.

Formand for Højskolernes Sekretariat fra 1993. Medlem af Statens Ligningsråd 1994-98 og af Landsskatteretten 1998-2001.

Medlem af Venstres hovedbestyrelse og af bestyrelsen for Venstres folketingsgruppe fra 1990. Formand for Folketingets Landbrugs- og Fiskeriudvalg 1994-98, for Erhvervsudvalget 1998-99 og for Skatteudvalget 1999-2001.

Partiets kandidat i Fåborgkredsen fra 1988.

Hent foto i stort format.