Klæstrup Christensen, Ole, Medlem af Europaparlamentet, fhv. borgmester, Ole Langesvej 34, 9460 Brovst.

Socialdemokratiet - Medlem af Europaparlamentet d. 13 juni 2004.

Født d 7.maj 1955 i Ingstrup, Pandrup kommune, søn af møbelsnedker Niels Christensen og husassistent Else Christensen.

Brovst Skole 1962-1971. Isenkræmmerudlært hos Brovst Isenkram 1971-1974. Aalborg Handelsskole, Merkonom 1982-1984. Aalborg Handelsskole, student 1988-1989. Trænerskolen Aalborg, Trænerkonsulent udd, 1990.

1971-1976 Isenkræmmer, Brovst Isenkræmmer. 1976-1990 Overkonstabel, Dronningens livregiment, Aalborg. 1990-1992 Faglærer, trænerskolen, Aalborg. 1992-1998 Erhvervskonsulent, Aalborg Erhvervsråd. 1998-2002 Borgmester, Brovst kommune 2002-2004 Arbejdsmarkedskon-sulent, SID Nordjylland. 2004, LO-konsulent, Nordjylland.

Fællestillidsmand Dronningens Livregiment 1980-1990. Næstformand LO Brovst 1982-1989. Formand vælgerforeningen Brovst ( S ) 1984-1990. Medlem af byrådet i Brovst 1989-2004. Formand beskæftigelsesuddvalg 1994-1998. Formand socialudvalg 2002-2004. Medlem af bestyrelse kommuneforeningen 2002-2004. Næstformand arbejdsmarkedsrådet i Nordjylland 2002-2004. Ungdomskonsulent, Brovst Idrætsforening 1998-2004. Formand Brovst Håndværker& borgerforening 2002-

Medlem forbundsbestyrelsen Hærens konstabel & korporalforening ( HKKF ) 1984 - 1988.

Hjemmeside: www.oleeu.dk

E-mail adresse: ochristensen@europarl.eu.int