Født 17.03.1935, Cand.jur., professor i retsvidenskab; tidligere advokat, medlem af Europa-Parlamentet 19.07.1994, Folkebevægelsen mod EF-Unionen.

Ansat i Indenrigsministeriet indtil 1961. Sideløbende hermed advokatfuldmægtig. Advokatbestalling med møderet for landsret 1964.
Ansat på Københavns Universitet samme år. 1969 dr. jur. på afhandlingen "Øvrighedsmyndighedens Grænser". Samme år udnævnt til professor i retsvidenskab. 1972 - 1983 bestyrer af Retsvidenskabeligt Institut B.
Har været fagansvarlig for fagene forvaltningsret, statsret, arbejdsret, samfundsjura. Talrige bøger og artikler.