Simonsen, Ole Løvig, fhv. minister.

Socialdemokratiet. - Folketingsmedlem for Storstrøms Amtskreds 8. dec. 1981-7. sept. 1987. Midlertidigt medlem 1. nov.-5. dec. 1988. Folketingsmedlem fra 25. marts 1990-20.nov. 2001. Boligminister 27. sept. 1994-23. marts 1998. Folketingets 1. næstformand 7. september 1999-20.nov. 2001

Født 31. jan. 1935 i Ålborg, søn af urmager Johannes Simonsen og husmoder Herdis Elvira S.

Folkeskolen 1941-49. Præliminæreksamen, Hadsundvejens Skole 1951. Student fra Randers Statsskole 1954. Uddannet lærer ved Århus Seminarium 1958.

Lærer og ungdomsskoleleder i Stubbekøbing 1958-64. Ungdomsskoleinspektør i Stubbekøbing 1964-71, 1971-81 i Maribo.

Medlem af Stubbekøbing Byråd 1966-70, af Maribo Byråd 1974-81, viceborgmester 1976-81. Medlem af bestyrelsen for Nykøbing Falster Håndarbejdsseminarium 1991-94. Medlem af bestyrelsen for Storstrøms Seminarium 1993-94.

Medlem af Landsforeningen Ungdomsringens bestyrelse 1965-71, formand 1980-83. Formand for Dansk Ungdoms Fællesråd 1969-71. Medlem af Friluftsrådets bestyrelse 1971-80, næstformand 1980-83 og formand 1983-94. Præsident for World Assembly of Youth 1976-93. Medlem af Care Denmark's repræsentantskab 1988-94. Medlem af Dansk Tipstjenestes bestyrelse 1988-94. Medlem af bestyrelsen for FLS Miljø 1988-94. Præsident for Den Europæiske Miljølærefond (FEEE) 1990-94. Næstformand i bestyrelsen for NKT-Holding 1991-94. Formand for Byggefagenes Kooperative Landssammenslutning 1992-94. Medlem af Det Kooperative Fællesforbunds bestyrelse 1992-94. Medlem af bestyrelsen for Kooperationens Hus 1992-94. Medlem af bestyrelsen for Grønt Informationscenter 1993-94. Medlem af Turistpolitisk Kontaktudvalg 1994.

Formand for den socialdemokratiske folketingsgruppe 1993-94 og fra 1998. Medlem af LO's forretningsudvalg 1993-94.

Partiets kandidat i Maribokredsen 1980-90 og i Nykøbing Falster-kredsen fra 1990.

Hent foto i stort format.