Jensen, Ole Vig, undervisningsminister, Kalundborgvej 219 A, 4300 Holbæk. - Det Radikale Venstre. - Folketingsmedlem for Vestsjællands Amtskreds 21. sep.1971-3. dec. 1973 og fra 1. okt. 1978-10. marts 1998. Medlem af Folketingets Præsidium 6. feb. 1984-27. maj 1988. Kulturminister 3. juni 1988-18. dec 1990. Undervisningsminister fra 25. jan. 1993-23. marts 1998

Født 17. maj 1936 i Frederikssund, søn af førstelærer Olaf Vig Jensen og Kamilla J.

Realeksamen. Højskoleophold 1954-55 og 1956-57. Seminarieuddannelse 1958-62.

Viceskoleinspektør i folkeskolen fra 1970 og leder af Oplysningsforbundenes Forberedelseskursus indtil 1971.

Medlem af Store-Tåstrup Sogneråd 1966-68. Amtsformand for Det Radikale Venstre i Vestsjællands Amt 1967-72. Medlem af Tølløse Kommunalbestyrelse 1968-80. Socialudvalgsformand og viceborgmester 1975-80. Bestyrelsesmedlem i A/S Holbæk Amts Venstreblad 1969-88, formand 1975-88. Formand for bestyrelsen for Holbæk Amts Venstreblads Støttefond af 1984 1985-88.

Medlem af Det Radikale Venstres hovedbestyrelse fra 1968, af forretningsudvalget fra 1974. Medlem af bestyrelsen for Dansk Folkeoplysnings Samråd 1968-85, formand 1973-85. Landsformand i landsorganisationen Frit Oplysningsforbund 1969-78. Medlem af bestyrelsen for Udviklingscenter for Folkeoplysning og Voksenundervisning 1984-88. Formand for Højskolernes Sekretariat 1980-88. Formand for Folkeoplysningsudvalget 1985-88. Næstformand i den radikale folketingsgruppe 1979-88. Medlem af Statens Jordlovsudvalg 1983-88. Delegeret ved FN 1983. Formand for Folketingets Landbrugs- og Fiskeriudvalg 1979-84, næstformand for Folketingets Uddannelsesudvalg 1979-82. Medlem af regeringens koordineringsudvalg 1988-90.

Har skrevet artikler og kronikker, navnlig om sociale, kommunale, uddannelsesmæssige og kulturelle forhold.

Partiets kandidat i Store Heddinge-kredsen fra 1966, i Lejrekredsen fra 1968, i Ringstedkredsen fra 1971 og i Holbækkredsen fra 1977.