Brixtofte, Peter, fhv. minister, fhv. borgmester, Toftevængets Allé, 3520 Farum.

Folketingsmedlem for Venstre for Roskilde Amtskreds 4. dec. 1973-14. feb. 1977 og for Vejle Amtskreds 23. okt. 1979-7. dec. 1981. Midlertidigt medlem for Venstre for Vejle Amtskreds 30. maj-5. juni 1983. Folketingsmedlem for Venstre for Fyns Amtskreds fra 12. dec. 1990. Fra 14. maj 2002 uden for folketingsgrupperne. Skatteminister 19. nov. 1992-24. jan. 1993.

Født 11. dec. 1949 i København, søn af afdelingschef, cand.jur. Keld Brixtofte og Inger Elise Brixtofte.

Lycée International de l'OTAN, Paris, 1960-64. Student fra Søborg Gymnasium 1967. Cand.polit. fra Københavns Universitet 1972.

EF-medarbejder ved Venstres Landsorganisation 1972. Sekretær i Industrirådet 1972-74. Økonomisk medarbejder på Dagbladet Børsen 1977-79. Redaktionsmedlem på Forlaget Management 1981-85. Undervisningsassistent ved Handelshøjskolen i København 1975-79. Redaktør på Venstrepressens Bureau 1985-90.

Medlem af Grønlandsrådet 1973-77. Medlem af Farum Kommunalbestyrelse fra 1978. Formand for skoleudvalget og kulturudvalget i Farum 1979-81, borgmester 1985-2002. Medlem af Venstres hovedbestyrelse 1978-80. Medlem af Europabevægelsens hovedbestyrelse 1967-82. Medlem af Bikubens repræsentantskab og tilsynsråd 1975-83. Medlem af bestyrelsen for Investeringsforeningen Danmark ID fra 1988. Medlem af Amtsrådet for Frederiksborg Amt 1989-91. Medlem af repræsentantskabet for Lån & Spar Bank fra 1990. Formand for Folketingets Skatteudvalg 1998-99 og for Folketingets Erhvervsudvalg 1999-2001.

Har skrevet »Konsekvenserne for Danmark af handelsaftalerne med EFTA«, 1973, »Krisen i det danske samfund«, 1977, »Danmarks nye magthavere«, 1984, »Nye tanker uden skranker«, 1991, og »Forandring kræver mod«, 1995, »På borgernes side - Liberal kommunalpolitik i praksis«, 1997, »Fremtidens kommune«, 1999, samt »Et opgør med 13 tabuer - en handlingsplan for Danmark«, 2000. Har redigeret »Facts om fællesmarkedet«, 1971, »Børsens Erhvervsårbog«, 1979, »Europa går til valg«, 1979, »Den truede velstand«, 1980, »I østen stiger Japan op«, 1986. Medredaktør af »Børsens EF-håndbog«, 1979-85. Medforfatter til »Børsens økonomiske leksikon«, 1978, og »Erhvervslivets nye ejere«, 1981.

Partiets kandidat i Søndre Storkreds 1971-73, i Roskilde Amtskreds 1973-77 og i Koldingkredsen ved valgene i 1979 og 1981. Partiets kandidat i Otterupkredsen 1990-2002.

E-mail adresse: peter.brixtofte@ft.dk