Duetoft, Peter Klaus.

Centrum-Demokraterne. - Midlertidigt medlem for Østre Storkreds 8.-14. febr. 1982, for Københavns Amtskreds 25. marts-8. apr. og 4.-11. nov. 1984, 22.-28. okt. 1985 og 26. marts-6. apr. 1987. Folketingsmedlem for Nordjyllands Amtskreds fra 10. maj 1988-20.nov. 2001.

Født 31. maj 1950 i Nykøbing F., søn af grosserer og fabrikant A. Duetoft og Nina D.

Matematisk-naturvidenskabelig student fra Stenhus Gymnasium, Holbæk, 1969. Bifag i historie ved Københavns Universitet 1976.

Informationsmedarbejder. Medstifter af Europæisk Samling 1976. Medstifter af Europahøjskolen, Møn, 1976. Redaktør af Centrum-Avisen fra 1979.

Medlem af Europabevægelsens hovedbestyrelse 1978-81. Næstformand for Aktive Lyttere og Seere fra 1986. Medlem af Radiorådet 1982-87 og af Danmarks Radios bestyrelse 1987-88. Formand for foreningen Aktiv Skolepolitik 1982-86. Medlem af bestyrelsen for Værn om Danmark fra 1988. Medlem af Komiteen for en Europæisk Union 1983-85. Medlem af Europa-Parlamentet 10. sept. 1987-1. nov. 1988. Delegeret ved FN's generalforsamling 1984, 1989 og 1997. Medlem af Det Sikkerheds- og Nedrustningspolitiske Udvalg fra 1982. Medlem af den paritetiske forsamling EF-ACP-Landene (ACP: African-Caribbean-Pacific) og af DONG's repræsentantskab fra 1988. Formand for Den Danske Fælleskomite for Israel fra 1990. Medlem af Alfred Berg Banks Bestyrelse fra 1994. Medlem af SAS Danmarks bestyrelse fra 1995-97 og af repræsentantskabet for SAS fra 1997.

Landssekretær for CD 1974-77, næstformand 1977-78, landsformand 1978-87. Formand for Folketingets Energiudvalg 1988-90. Medlem af Københavns Amtsråd 1990-93. Formand for Udenrigspolitisk Nævn 1993-94. Næstformand for Markedsudvalget fra 1991. Formand for Finansudvalget fra 1994. CD's politiske ordfører 1993-97og formand for folketingsgruppen fra 1993.

Har skrevet »Historie i Centrum«, 1978, og »Skal kirken være politisk kampplads?«, 1981. Medforfatter af »Boykot af Sydafrika?«, 1986, »Den Europæiske Union«, 1993, og »Europas Fremtid«, 1994.

Modtog Jødisk Ungdoms pris »Ben Adam« 1992.

Partiets kandidat i Kalundborgkredsen fra 1975, i Holbækkredsen fra 1977, i Thisted-, Morsø- og Kjellerupkredsene fra 1979, i Østerbro- og Brønshøjkredsene fra 1981, i Glostrupkredsen fra 1984 og i Ålborg Øst-kredsen fra 1987.