Hent Svend Erik Hovmands biografi som PDF
Hent Svend Erik Hovmands engelske biografi som PDF

Hovmand, Svend Erik
Forhenværende medlem af Folketinget
Venstre
Storstrøms Amtskreds fra 9. jan. 1975
Adresse
Balstrupvej 141, Balstrup, 4100 Ringsted

Svend Erik Hovmand, født 8. dec. 1945 i Slemminge, Sakskøbing, søn af gårdejer Johannes Hovmand og Gunnild Hovmand. Gift med Lone Hovmand.

Parlamentarisk karriere
Skatteminister 27. nov. 2001 - 2. aug. 2004. Boligminister 18. dec. 1990 - 25. jan. 1993. Energiminister 12. mar. 1986 - 3. juni 1988.

Statsrevisor fra 2006. Gruppeformand fra 2005-2007. Præsident for Nordisk Råd i 2001. Formand for Udvalget vedrørende Tilsyn med Efterretningstjenesten 1993-1998. Nationalbankens repræsentantskab 1990-1991 og fra 2005-2007. Formand for Kommunaludvalget 1982-1983. Finansudvalget 1978-1979, formand 1982-1986 og 1988-90. Best.medl. af Venstres folketingsgruppe 1978-1979 og 1982-1986, næstformand 1990-1991.

Folketingsmedlem for Venstre i Storstrøms Amtskreds 9. jan. 1975 - 13. nov. 2007.
Venstres kandidat i Nykøbing Falsterkredsen 1974-2007.

Uddannelse og erhverv
Journalist 1970. Ingeniørstudium. Tømreruddannet 1966.

Redaktør, Statsministeriet 1974-1975. Politisk medarbejder, Dagbladet, Ringsted 1971-1975. Nyhedsmagasinet NB 1970.

Tillidshverv
Fmd. for VU på Midtlolland 1963-1966. Fmd. for Ringstedlejerforening Sdr. Park 1970-1974. Best.medl. Ringsted Almennyttige Boligsel-skab 1974-1986. Fmd. for Midtsjællands Naturfredningsforening 1972-1975. Best.medl. for Lolland-Falsters Folketidende 1981-1986. Medl. af Ringsted Byråd, gruppeformand 1976-1986, viceborgmester 1979-1986. Fmd. for Kommunale Værker 1981-1985. Medl. af programrådet for Vestsjælland 1974-1982. Best.medl. for Vestsjællands Trafikselskab 1979-1982. Best.medl. for Ringsted Handelsskole 1990-1994. VU's landsstyrelse 1965-1968. LOF's landsstyrelse 1966-1968. Hovedbest. Danmarks Naturfredningsforening 1975-1979. Best. KTAS 1978-1986. Privatbanerådet 1978-1982, Jernbanerådet 1978-1979. Kryolitselskabet Øresund 1982-1986. Naturgas Sjælland 1990-1994. Medl. af repr.skabet for DONG 1988-1990. Best.medl. Nucon A/S 1989-1990, Bikubens Pensionsfond. Fmd. Lolland-Falsters Folketidendes Fond fra 1993.

Publikationer og andet
Har skrevet »Det nære samfund«, 1973 og »Virksomheden og trafikministeriet«, 1978.


Redaktionen af biografien er afsluttet pr. 13. nov. 2007. Der vil ikke ske yderligere opdatering.

Hent foto i stort format