Heiselberg, Svend,

Venstre - Folketingsmedlem for Viborg Amtskreds 23. okt. 1979-8. feb. 2005.

Født 11. maj 1935 i Århus, søn af Christine Heiselberg.

Folkeskolen. Sætteskippereksamen 1956.

Fiskeskipper 1956. Virksomhedsejer fra 1967. Medlem af hovedbestyrelsen for Selvstændige Erhvervsdrivende i Danmark og af hovedbestyrelsen for Danmarks Havfiskeriforening 1970-80. Formand for Hanstholm Havns Fiskeriforening 1968-80. Medlem af hovedbestyrelsen for Dansk Arbejde fra 1976, af hovedbestyrelsen for Ulykkesforsikring for Dansk Fiskeri 1974-80 og af repræsentantskabet for Handels- og Landbrugsbanken i Thisted.

Medlem af Hanstholm Kommunalbestyrelse 1968-81, viceborgmester 1977-81. Medlem af Viborg Amtsråd 1970-78. Formand for Venstres vælgerforening i Hanstholm og medlem af kredsbestyrelsen. Delegeret ved FN 1980 og 1982. Partiets kandidat til Europa-Parlamentet 1979 og 1984. Medlem af Person- og Vejtransportrådet fra 1985, af bestyrelsen for DDL fra 1987 og af Landsskatteretten fra 1988. Formand for Folketingets Kommunaludvalg 1983 og for Markedsudvalget 1984-87. Næstformand for Folketingets Skatteudvalg 1988-90. Medlem af Folketingets Finansudvalg fra 1990. Medlem af Thisted Kommunalbestyrelse og viceborgmester 1994-98.

Partiets kandidat i Skivekredsen fra 1978.

Hent foto i stort format.