Larsen, Tove Lindbo Kirsten, fhv. minister, Lindebugten 5, 2500 Valby. - Socialdemokratiet. - Folketingsmedlem for Vestre Storkreds 21. sept. 1971-3. dec. 1973. For Søndre Storkreds 15. febr. 1977-7. sept. 1987 og fra 10. maj 1988-10. marts 1998. Kirkeminister og minister for Grønland 20. jan. 1981-10. sept. 1982.

Født 25. dec. 1928 i København, datter af direktør Angelo Karlsen og Laurine K.

Realeksamen 1945. Kontorassistent 1945-49. Ernærings- og husholdningsøkonom 1951.

Lærer på Mariaforbundet 1951-53. Konsulent i Frederiksberg Kommune 1955-58. Diætkonsulent på Rigshospitalet 1958-61. Lærer ved sygeplejeskolerne i Frederiksberg Kommune og Københavns Amt 1961-71 samt ved Københavns Fagskole for Plejepersonale 1967-71. Seminarielærer ved Zahles Seminarium 1958-71.

Formand for Pensionisternes Samvirke i Hovedstaden 1969-75. Medlem af Sparekassen Bikubens tilsynsråd i København 1976-81 og igen 1988-89, af repræsentantskabet 1976-81, igen 1988-89, og dettes næstformand 1980-81. Medlem af og næstformand i Bikuben A/S' aktionærråd i København 1989-96. Medlem af bestyrelsen for Københavns Havn 1986-93.

Bestyrelsesmedlem i den socialdemokratiske vælgerforening Frederiksberg Slotskredsen 1956-63 og vælgerforeningen København Valbykredsen 1964-71. Formand for Socialdemokratiske Kvinder på Frederiksberg 1956-63 og for Socialdemokratiske Kvinder i Hovedstaden 1966-69. Medlem af forretningsudvalget for Socialdemokratiet i Hovedstaden 1966-69.

Medlem af bestyrelsen for Brugsforeningen HB 1969-73 og af FDB's bestyrelse 1972-81, næstformand 1978-81. Formand for Ernærings- og Husholdningsøkonomforeningen 1973-79. Næstformand for Pensionisternes Samvirke i Danmark 1966-78 og igen fra 1994, formand 1978-81. Næstformand i bestyrelsen for Bikuben Invest 1984-95. Medlem af KFUM's Seminariums repræsentantskab 1990-93. AOF's repræsentant i Statens Husholdningsråd 1967-81 og i Forbrugerrådet 1983-95. Medlem af Levnedsmiddelrådet 1972-81 og igen fra 1987.

Medlem af den socialdemokratiske folketingsgruppes bestyrelse 1978-81 og 1982-87. Formand for Folketingets Erhvervsudvalg 1979-81.

Partiets kandidat i Gl. Kongevejkredsen fra 1970, i Sundbykredsen fra 1976.