Andersen, Yvonne Herløv, fhv. minister.

Centrum-Demokraterne. - Folketingsmedlem for Vestsjællands Amtskreds 15. febr. 1977-22. okt. 1979 og 8. dec. 1981-9. jan. 1984. For Fyns Amtskreds 8. sept. 1987-9. maj 1988. Socialminister 11. febr.-26. sept. 1994 og sundhedsminister 27. sept. 1994-20. dec. 1996. Folketingsmedlem for Frederiksborg Amtskreds fra 11. marts 1998-20.nov. 2001.

Født 11. sept. 1942 i København, datter af maskinsnedker Svend Åge Herløv Larsen og syerske Åse Johna Lintrup H. L.

Husumgades Skole 1949-56. Barneplejerske 1960-61. Magleås Folkehøjskole 1969. Uddannelse til socialpædagog 1970-73.

Afdelingsleder ved Vangede Børnehospital 1975-81 og på særforsorgsinstitutionen »Andersvænge« 1981-87. Forstander på døgninstitutionen »Brinken« 1987-94 og igen fra 1997-1. aug. 1998.

Formand for De Omsorgsstuderendes Landsråd 1972-73. Formand for lokalafdelingen for børnehospitalet i Vangede 1971-73. Næstformand for centerbestyrelsen for Åndssvageforsorgens Personaleforbund 1973-76. Medlem af Sygekassernes Helsefond 1979-87, af Fonden for Midlertidige Ungdomsboliger 1987-89 og af kontaktudvalget til det frivillige sociale arbejde 1986-88. Medlem af Justitsministeriets ægteskabsudvalg, af Radiorådet 1984-87 og Danmarks Radios bestyrelse 1987-94. Medlem af Gigtforeningens bestyrelse fra 1997, medlem af AIDS-Fondets bestyrelse fra 1997, medlem af bestyrelsen for Hindholm Seminarium fra 1998, medlem af bestyrelsen for Dansk Selskab for Medicinsk Prioritering fra 1999.

Medlem af Gladsaxe Kommunalbestyrelse og af Københavns Amtsråd 1974-78, af Vestsjællands Amtsråd 1982-93 og Dianalund Kommunalbestyrelse 1989-93. Partisekretær for Centrum-Demokraterne og medlem af partiets præsidium 1979-89. Formand for folketingsgruppen 1982-84. Formand for § 71-tilsynet (Tilsynet i henhold til grundlovens § 71) 1977-79. Formand for Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg og Folketingets Socialudvalg 1982-84. Formand for Folketingets Sundhedsudvalg fra 1998.

Partiets kandidat i Rådhuskredsen fra 1973, i Sorøkredsen fra 1975, fra 1979 tillige i Slagelsekredsen, fra 1981 alene i Slagelsekredsen, fra 1984 i Nykøbing- og Ringstedkredsene, fra 1987-89 i Odense Syd-kredsen og fra 1996 i Fredensborgkredsen.

Hent foto i stort format.