Statsrevisor Hans Engell

 

Engell, Hans, statsrevisor, fhv. minister, Mørdrupvej 16, 3060 Espergærde. - Det Konservative Folkeparti. - Folketingsmedlem for Vestsjællands Amtskreds fra 10. jan. 1984 og for Frederiksborg Amtskreds fra 12. dec. 1990. Forsvarsminister 10. sept. 1982-10. sept. 1987. Justitsminister 5. okt. 1989-24. jan. 1993.

Født 8. okt. 1948 i København, søn af isenkræmmer Knud Engell Andersen.

Student Sorø Akademi 1967. Uddannet som journalist ved Berlingske Aftenavis og Berlingske Tidende 1968-71. Ophold på Danmarks Journalisthøjskole 1969-70.

Kommunal- og senere folketingsmedarbejder ved Berlingske Tidende 1971-78. Redaktør af Det Konservative Folkepartis Presse- og Informationstjeneste i Folketinget 1978-82. Ansvarshavende redaktør af partiets medlemsblad Vor Tid 1978-82.

Medlem af bestyrelsen for KTAS i 1982, for Christmas Møllers Mindefond fra 1988 samt af Fonden af 28. november 1948 Rolighed. Medlem af repræsentantskabet for DDL 1988-89. Medlem af kontrolkomiteen for Nordisk Investeringsbank 1988-89 og fra 1993. Medlem af Foreningen Nordens landsstyrelse og af Landsforeningen Værn om Danmarks Præsidium fra 1993.

Formand for Konservative Gymnasiaster i Sorø 1966-67, medlem af KU's hovedbestyrelse 1969 samt redaktør af KU's landsblad Vi Unge. Medlem af redaktionsudvalget for det konservative partiprogram »En fremtid i frihed« 1981 og »Frihed i Fællesskab« 1992. Formand for Det Konservative Folkepartis forsvarsudvalg 1985-89, formand for folketingsgruppen 1988-89 og igen fra 1993, medlem af partiets hovedbestyrelse fra 1988 og af dets forretningsudvalg fra 1989. Politisk ordfører 1993-95. Formand for Det Konservative Folkeparti fra 1995-97. Medlem af Udenrigskommissionen af 1988. Formand for NATO's Eurogruppe i 1986, for Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg 1987-88 og for Sikkerhedspolitisk Udvalg 1988-89. Medlem af Nordisk Råd, næstformand for den danske delegation 1988-89, formand fra 1993 og formand for Den konservative Gruppe i Nordisk Råd fra 1993. Medlem af Det Udenrigspolitiske Nævn 1988-89 og næstformand fra 1993.

Partiets kandidat i Slagelsekredsen 1983-89 og i Fredensborgkredsen fra 1989.