Peder Larsen
Formand for Statsrevisorerne, regnskabskonsulent

 

Adresse: Sønderdalen 4, 1. th, 2870 Dyssegård
E-mail: peder.larsen@folketinget.dk

Peder Larsen, født 11. marts 1950 i Indslev-Tårup, Fyn, søn af husmand Niels Marius Larsen og hustru Esther Helene Larsen, født Hansen.

 

Parlamentarisk karriere
Statsrevisor fra 1987-94 og fra 1998. Formand for Statsrevisorerne fra 1998.

Uddannelse og erhverv
Fredericia Gymnasium 1966-69, matematisk-naturfaglig studentereksamen. Ejby Folke- og Realskole 1960-66. Indslev-Tårup skole 1957-60. B.A., statskundskab, Århus Universitet 1969-1989. Regnskab og revision, Århus Købmandsskole 1993-96.

 

Selvstændig revisionsvirksomhed fra 2001. Revisionsfirmaet Jens Thoft, Århus fra 1991-2000. Konsulent i Århus Amtskommune 1989-90. Administrativ skoleleder, SFOF Livø 1981-83. Forretningsfører, Århus Folkeblad 1978-80. Adskillige volontørjobs – bl.a. i Århus Amtskommune og Boligfonden for unge under uddannelse, Århus.

Tillidshverv

Kasserer i SF Århus 1975-76. Medlem af ligningskommissionen i Århus Kommune 1986-90. Medlem af bestyrelsen for SFOF 1986-91. Fælleskasserer i SF Århus 1989-99. Medlem af skatteankenævnet i Århus Kommune 1990-93. Formand for SF's økonomiudvalg fra 1991. Formand for SF Århus Amt 1996-99.