Menupunkt AD 17Aktuel debat om gennemsigtighed på pensionsområdet i forhold til administrationsomkostninger og andre omkostninger.
Menupunkt AD 16Aktuel debat om regeringens initiativer for at sætte gang i dansk erhvervsliv og nedbringe arbejdsløsheden.
Menupunkt AD 15Aktuel debat om skattestramninger og pensionsforringelser i regeringens »forårspakke«. Bortfaldet
Menupunkt AD 14Aktuel debat om krigen mod terror i lyset af terroraktionen i Spanien.
Menupunkt AD 13Aktuel debat om hvilke initiativer regeringen vil tage i lyset af det dramatiske fald i private virksomheders efteruddannelse af deres medarbejdere.
Menupunkt AD 12Aktuel debat om eventuel afskaffelse af lukkeloven. Bortfaldet
Menupunkt AD 11Aktuel debat om børnefamiliernes vilkår.
Menupunkt AD 10Aktuel debat om sikring af forskningskvaliteten, generationsskiftet hos forskerne og Barcelonamålsætningen på 3 pct. af BNP i 2010.
Menupunkt AD 9Aktuel debat om »billedidentifikation« af dømte personer, som skal følge dem den dag, de skal ind og afsone. Bortfaldet
Menupunkt AD 8Aktuel debat om regeringens planer for en kommende Vandmiljøplan III. Bortfaldet
Menupunkt AD 7Aktuel debat om dansk økonomi, herunder set i forhold til udviklingen i resten af EU. Bortfaldet
Menupunkt AD 6Aktuel debat om, hvorledes regeringen vil sikre forskningskvaliteten, generationsskifte hos forskerne og Barcelonamålsætningen på 3 pct. af BNP i 2010. Bortfaldet
Menupunkt AD 5Aktuel debat om, hvordan det bedst sikres, at befolkningen inddrages aktivt i den demokratiske beslutningsproces om kommunernes fremtid.
Menupunkt AD 4Aktuel debat om de trafikale, sociale og miljømæssige konsekvenser af regeringens politik på takstområdet inden for den kollektive trafik.
Menupunkt AD 3Aktuel debat om dansk økonomi, herunder set i forhold til udviklingen i resten af EU. Bortfaldet
Menupunkt AD 2Aktuel debat om, hvordan det bedst sikres, at befolkningen inddrages aktivt i den demokratiske beslutningsproces om kommunernes fremtid. Bortfaldet
Menupunkt AD 1Aktuel debat om den sociale fordeling som følge af det såkaldte skattestop.