Den sidste sag på dagsordenen var:
30) Forespørgsel nr. F 17:
Forespørgsel til justitsministeren:
»Hvad kan regeringen oplyse om Schengensamarbejdet - herunder Danmarks stilling i samarbejdet efter vedtagelsen af Amsterdamtraktaten?« Af Dorte Bennedsen (S), Birthe Rønn Hornbech (V), Bendt Bendtsen (KF), Anne Baastrup (SF), Peter Skaarup (DF), Sonja Albrink (CD), Elisabeth Arnold (RV), Keld Albrechtsen (EL), Tom Behnke (FP) og Jann Sjursen (KRF). (Forespørgslen anmeldt 4/6 98. Fremme af forespørgslen vedtaget 11/6 98).

Næste