Forrige

Justitsministeren (Frank Jensen):
PET har oplyst over for mig, at de kan bekræfte, at PET, Politiets Efterretningstjeneste, har været i kontakt med Morten Rud Pedersen. PET har endvidere oplyst, at man ikke længere er i besiddelse af noget skriftligt materiale om kontakten til Morten Rud Pedersen.
     En medarbejder, der har været i kontakt med den pågældende, kan huske, at kontakten fandt sted i 1980'erne, og medarbejderen erindrer, at Morten Rud Pedersen rettede henvendelse til PET's afdeling i Århus på grund af nogle ubehagelige oplevelser under en rejse i Østeuropa.
     Medarbejderen kan endvidere huske, at han igen talte med Morten Rud Pedersen på et senere tidspunkt på grund af hærværk mod Danmarks Socialdemokratiske Ungdoms ejendom i Århus. Medarbejderen har ingen erindring om, hvorvidt Morten Rud Pedersen er blevet bedt om at deltage i et møde i Tillidsmandsringen, men vil ikke afvise dette.
     Jeg har således intet grundlag for at bekræfte, at Morten Rud Pedersen er blevet bedt om at deltage i et møde i Tillidsmandsringen, og hvad der i givet fald var den nærmere begrundelse herfor. Omvendt kan jeg naturligvis heller ikke bekræfte, at hændelsesforløbet har været således, som Morten Rud Pedersen ifølge Jyllands-Posten har beskrevet det.

Næste