Spm. nr. S 113

Til finansministeren (8/10 99) af:

Frank Aaen (EL):

»Da regeringen i 1996-97 solgte to af de vigtigste IT-virksomheder i landet, nemlig Tele Danmark og Datacentralen, gjorde regeringen sig da overvejelser om registersikkerhed og landets sikkerhed i anledning af, at begge de to købere havde og har tætte forbindelser til det amerikanske efterretningsvæsen?«

Svar (26/10 99)

Finansministeren (Mogens Lykketoft):

Der blev ikke ved salgene af aktier i Tele Danmark og Datacentralen i henholdsvis 1997 og 1996 taget særlige forholdsregler vedrørende registersikkerhed eller landets sikkerhed i anledning af, at køberne skulle have amerikansk efterretningstjeneste som kunde.

Dette skyldes, at såvel Tele Danmark som Datacentralen (nu CSC Danmark) både før og efter salget er danske selskaber underlagt dansk lovgivning.

Telefoni og IT er i dag konkurrenceområder med en række forskellige udbydere, hvoraf nogle er udenlandsk ejet.

De offentlige hensyn til bl.a. registersikkerhed sikres gennem offentlig regulering og kontrol og ikke gennem ejerskab af bestemte tele- og IT-virksomheder.

Registertilsynet fører således kontrol med registrene i henhold til registerlovgivningen - herunder offentlige registre der driftsafvikles af private virksomheder.

Hertil kommer, at de offentlige myndigheder, som ejer registrene, i forbindelse med indgåelse af kontrakter med IT-udbyderne kan stille de krav til udbyderne og udøve den kontrol, som de finder nødvendig.