Spm. nr. S 114

Til finansministeren (8/10 99) af:

Frank Aaen (EL):

»Blev Forsvarets Efterretningstjeneste og/eller Politiets Efterretningstjeneste hørt i anledning af salget af Tele Danmark og Datacentralen, og vil regeringen oversende oplysninger om, hvad regeringen på salgstidspunktet vidste om de to køberes nære forbindelser til amerikansk efterretningstjeneste?«

Svar (26/10 99)

Finansministeren (Mogens Lykketoft):

Forsvarets Efterretningstjeneste og Politiets Efterretningstjeneste er ikke blevet hørt i anledning af salgene af aktier i Tele Danmark og Datacentralen.

Finansministeriet har ingen oplysninger om, at køberne skulle have nære forbindelser med amerikansk efterretningstjeneste.