Spm. nr. S 1538

Til statsministeren (15/2 2000) af:

Kim Behnke (FRI):

»Vil ministeren redegøre for, hvilke punkter i den østrigske regerings tiltrædelseserklæring ministeren mener berettiger til, at den danske regering opretholder sanktioner mod Østrig?«

Begrundelse

Den nye østrigske regering har vedtaget, underskrevet og offentliggjort en erklæring om dens regeringsgrundlag. Spørgeren ønsker, at ministeren påviser, hvilke punkter i dette grundlag der berettiger den danske regering til at opretholde sanktioner mod Østrig.

Svar (14/3 2000)

Statsministeren (Poul Nyrup Rasmussen):

Fælleserklæringen af 31. januar 2000 fra de 14 lande er udtryk for et ønske om at sende et klart signal til den politiske udvikling i Østrig.

De 14 EU-lande, Norge og Israel samt USA følger fortsat udviklingen i Østrig nøje.