Spm. nr. S 1835

Til statsministeren (8/3 2000) af:

Frank Aaen (EL):

»Vil statsministeren oversende en liste over de ministre, som siden Bilderbergmødernes start i 1954 har deltaget i møderne i deres embedsperiode, samt over hvilke møder det drejer sig om, og hvilke emner der var til debat?«

Begrundelse

Siden 1954 er en lang række fremtrædende pressefolk, erhvervsledere og politikere mødtes til de såkaldte Bilderbergmøder, hvis indhold og forløb har været holdt hemmeligt for offentligheden.

Svar (15/3 2000)

Statsministeren (Poul Nyrup Rasmussen):

Jeg har fået oplyst, at Statsministeriet ikke har noget registreret vedrørende danske ministres deltagelse i de såkaldte Bilderbergmøder, ud over perioden 1965-1967.

Det fremgår af Statsministeriets akter, at daværende statsminister Jens Otto Krag i 1965 blev inviteret af Prins Bernhard af Holland til at deltage i "Wiesbaden konferencen" i marts 1965. Ifølge Statsministeriets akter accepterede Jens Otto Krag invitationen og deltog i konferencen i Wiesbaden den 25. til 27. marts 1966.

Det fremgår endvidere af Statsministeriets akter, at man på konferencen i marts 1966 skulle drøfte organiseringen af NATO og fremtiden for de økonomiske relationer i verden, specielt mellem de industrialiserede lande og udviklingslandene.

På Statsministeriets akter for 1967 ligger der et brev, hvori den daværende ministersekretær meddeler, at det desværre ikke var muligt for statsminister Jens Otto Krag at deltage i årets Bilderberg Konference.

Endelig fremgår det af en indberetning fra ambassaden i Moskva fra 18. april 1966, der ligger på Statsministeriets akter, følgende: "Sådanne møder har været afholdt årligt siden midten af 1950{{PU2}}erne. Prins Bernhard af Holland har været og er en af de ledende kræfter bag afholdelsen af konferencerne, hvis formål er at give ledende personligheder fra europæisk og amerikansk politik, erhvervsliv og presse lejlighed til uformel og meningsudveksling om centrale politiske og økonomiske probleer. Også udenrigsministeren har tidligere deltaget i et af disse møder."

Derudover indeholder Statsministeriets akter {{SPA}} efter det for mig oplyste - ikke oplysninger om danske ministres deltagelse, og jeg ser mig derfor ikke i stand til at svare yderligere på det stillede spørgsmål, idet jeg dog skal henvise til mit svar på S 1837.