Spm. nr. S 1626

Til udenrigsministeren. (13/2 01) af:
Peter Skaarup (DF).

Spm i fuld tekst:
     »Vil udenrigsministeren bekræfte, at han i 1987 til dagbladet Aktuelt efter sin rejse til Cuba fremkom med en række særdeles smigrende udtalelser om Fidel Castros stalinistdiktatur, og såfremt ministeren kan bekræfte udtalelserne, vil ministeren da oplyse Folketinget om, hvorvidt hyldesten er dækkende for regeringens holdning til Cuba?«

Skr begrundelse:
     Spørgeren henviser til artiklen »Samba-Socialisme« som Mogens Lykketoft sammen med sin hustru - tidligere minister Jytte Hilden - skrev i Aktuelt efter en rejse til Cuba i 1987 på invitation af Fidel Castro, formand for Cubas Kommunistiske Parti. Blandt citaterne er følgende:
     »Cuba har nået nogle bemærkelsesværdige fremskridt i levevilkårene for det store flertal af fattige mennesker. Man ser ingen sultne eller underernærede. Man får at vide, at gennemsnitsalderen er 72 år for mænd og 75 år for kvinder; det må være det bedste resultat i hele den 3. verden.«
     »Castro har haft næsten fanatisk opbakning fra en meget stor del af cubanerne. Selv under de mest økonomisk trange tider har denne karismatiske leder kunnet tale direkte til masserne.«
     »Cuba har gennemført en charmerende samba-socialistisk variant på det sovjetkommunistiske systemgrundlag, og den vigtige forskel til den virkeliggjorte socialisme i Østeuropa er, at den cubanske revolution i sin oprindelse er cubanernes eget valg og ikke en påtvungen model.«

Besv 14/3 01