Spm. nr. S 1651 - besvaret 21/02-2001

3) Til statsministeren af:
Svend Aage Fauerholdt (DF):
»Hvad er regeringens holdning til at fjerne dåseforbudet for øl og sodavand i Danmark?«

Skriftlig begrundelse

Det er kommet frem, at regeringspartiet Det Radikale Venstre vil fjerne dåseforbudet, mens regeringen som helhed stadig er involveret i en sag ved Domstolen, hvor miljø- og energiminister Svend Auken fastholder, at Danmark skal have et forbud mod at anvende dåser.
     Statsministeren må på regeringens vegne forklare, hvad regeringens politik egentlig er på området.

Svend Aage Fauerholdt (DF):
Hvad er regeringens holdning til at fjerne dåseforbudet for øl og sodavand?
     Det her spørgsmål skal betragtes som et høfligt, men også relevant spørgsmål. For det er kommet frem, at regeringspartiet Det Radikale Venstre vil fjerne dåseforbudet, mens regeringen som helhed stadig er involveret
i en sag ved Domstolen, hvor miljø- og energiminister Svend Auken fastholder, at der i Danmark skal være et forbud mod at anvende dåser. Hvad er regeringens holdning i øjeblikket?

Statsministeren (Poul Nyrup Rasmussen):
Regeringens holdning er klar, og den er stabil. Vi har ingen planer om at fjerne dåseforbudet. Det er miljømæssigt velbegrundet. Vi ved jo, at genbrugsemballager til øl og sodavand er mere miljøvenlige end engangsemballager, så det er ikke et luftigt dansk synspunkt.
     Vi ved også, at man i Tyskland har lagt tilsvarende hensyn til grund ved udformningen af deres regler. Der pågår som bekendt en retssag ved EF-Domstolen, og den må vi så afvente udfaldet af.
     Regeringen er ikke enig med Kommissionen, og der er ingen planer om at trække sagen eller ophæve dåseforbudet.

Svend Aage Fauerholdt (DF):
Vi har jo i øjeblikket masser af dåser i Danmark, hvor der er tale om andre produkter, som vi køber forskellige steder. Og derfor ville det jo nok være naturligt, at også øl og sodavand var en af de ting.
     Vil man absolut have den dom, inden man ændrer retning og siger, f.eks. som i Sverige, at vi er klar til at modtage dåser, og vi kan købe øl og sodavand på dåser? Vil man have dommen? Vil man lide det nederlag, inden man opgiver sagen?

Statsministeren (Poul Nyrup Rasmussen):
Må jeg tilføje til hr. Svend Aage Fauerholdt, at den dåseemballage, hr. Svend Aage Fauerholdt omtaler der er i Danmark, jo ikke bliver ændret ved at hæve dåseforbudet. Det er noget, vi skal håndtere på en bestemt måde, men det er jo ikke sådan, at det problem forsvinder.
     Og det andet, jeg vil sige, er, at regeringens linje er uændret. Man er jo som sagt inde på den samme tankegang i Tyskland, hvor man indfører pant netop for at sikre genbruget så langt som overhovedet muligt. Og jeg vil sige til spørgeren, at for yderligere detaljer vil jeg næsten foreslå at tage en drøftelse i Miljøudvalget. Jeg har for min part faktisk ikke mere at oplyse om sagen.
     Der er ikke mere at oplyse om sagen. Linjen er uændret.

Keld Albrechtsen (EL):
Jeg er glad for at høre fra statsministerens side, at linjen er uændret.
     Jeg vil godt spørge statsministeren: Hvis det nu skulle gå sådan, at vi ved EF-Domstolen taber dåsesagen, vil det så ikke være en sag, som faktisk falder inden for det område, hvor Højesteret i sin dom om Maastrichtsagen fastslog, at dér kan Danmark altså tilsidesætte en afgørelse fra EF-Domstolen?
     Så må man jo se, om Europa-Kommissionen efterfølgende vil forsøge på at få iværksat sanktioner over for Danmark, og hvordan vi så skal håndtere det. Men jeg vil være glad, hvis statsministeren kunne tilkendegive i dag, at dåseforbudet ikke bliver ophævet, heller ikke selv om EF-Domstolen skulle have en anden mening end den danske regering.

Peter Skaarup (DF):
Jeg vil godt spørge statsministeren, hvad årsagen er til, at Danmark ikke vil have de her dåser. Vi ser en meget omfattende grænsehandel, hvor danske forbrugere af gode grunde tager ned syd for grænsen og henter massevis af dåser og nyder det med stor glæde, så vidt jeg har forstået.
     Så spørgsmålet til statsministeren er: Hvad er årsagen til, at vi lige præcis i Danmark ikke skal have de her dåser, når vi godt ved, at der kommer masser af dåser ind alligevel, og at vi alligevel skal lave de emballagesystemer, som branchen har klar, til at kunne håndtere dåser? Det virker ufatteligt for mig. Jeg tror, der er mange danske forbrugere, der har det på samme måde.

Pernille Blach Hansen (S):
Jeg vil gerne spørge statsministeren, om ikke også han har den formodning, at hvis det går, som det ser ud til i Tyskland i øjeblikket, og de indfører pant på hver eneste dåse på 1 kr. og 75 øre, så vil det sandsynligvis påvirke grænsehandelen i ret negativ retning.
     Samtidig er det her jo også, som statsministeren i sit første indlæg var inde på, et spørgsmål om miljøpolitik. Vil vi have et velfungerende flaskesystem, som vi har det, hvor vi genbruger hver enkelt flaske 30-40 gange, eller vil vi have en masse engangsemballage, som resulterer i en masse affald, som måske kan bruges igen, hvis man smelter det om, og så koster det en masse ekstra energi?
     Det her er simpelt hen et spørgsmål om miljøpolitik. Vil vi have et velfungerende system, eller vil vi ikke?

Hermed sluttede spørgsmålet.