Spm. nr. S 319

Til socialministeren (31/10 2000) af:

Jann Sjursen (KRF):

»Vil regeringen tage initiativ til, at der skaffes tilstrækkelige anbringelsessteder til uanbringelige kriminelle unge, herunder eventuelt gøre det lettere at oprette sådanne institutioner?«

Begrundelse

Spørgsmålet er stillet på baggrund af en artikel i Politiken den 25. oktober 2000: »Indespærring ingen løsning«. Ifølge denne artikel viser den hidtil største skandinaviske undersøgelse af unge på lukkede institutioner, at der ikke var et eneste eksempel på, at den lukkede institution havde en gavnlig effekt. Ifølge samme artikel mener Søren Virenfeldt, leder af den åbne behandlingsinstitution Solhaven, og Geert J&os lash;rgensen, formanden for Landsforeningen af Opholdssteder og Skole- og Behandlingstilbud, at der er brug for 250 pladser, som kan tage sig af »uanbringelige« unge. Søren Virenfeldt peger på, at lovkrav i dag blokerer for, at der oprettes flere institutioner som Solhaven.

Spørgeren er klar over, at regeringen i sin indsats mod ungdomskriminaliteten vil tage initiativ til oprettelse af ca. 20 nye sikrede pladser til unge kriminelle og herudover ca. 100-120 anbringelsessteder for unge, der er på vej ind i alvorligere krimina- litet. Men spørgeren vil gerne vide, om regeringen også vil tage initiativ til, at der bliver oprettet 250 pladser til de såkaldte »uanbringelige« unge, der allerede er dybt involveret i alvorlig kriminalitet. I det mind ste ved at gøre det lettere at oprette åbne behandlingsinstitutioner som Solhaven.

Svar (9/11 2000)

Socialministeren (Henrik Dam Kristensen):

Det fremgår af begrundelsen for spørgsmålet, at det er stillet på baggrund af en avisartikel, der stiller spørgsmålstegn ved gavnligheden af lukkede institutioner. I artiklen peges på, at der er brug for et større antal pladser, som kan tage sig af »uanbringelige« kriminelle unge, idet der bl.a. henvises til "Solhaven".

Jeg kan i den anledning oplyse, at jeg er helt enig i, at der er brug for pladser, der kan tage sig af denne gruppe af unge.

Regeringens beslutning om - som led i en større indsats - at tage initiativ til etablering af anbringelsespladser handler derfor ikke »kun« om sikrede pladser. Det er også planen, at der i det sociale system etableres ca. 100-120 yderligere anbringelsessteder til utilpassede unge, der er på vej ind i alvorligere kriminalitet.

Anbringelsessteder til denne gruppe unge dækker over et bredt spektrum af muligheder - døgninstitutioner, opholdssteder mv. Etablering af anbringelsessteder er amtskommunernes og kommunernes opgave, hvorfor der er en del lokale og regionale forskelle på såvel behovet som udbuddet af pladser.

Der vil derfor i samarbejde med de kommunale parter blive foretaget en mere præcis opgørelse af behovet for yderligere anbringelsessteder, som kan danne grundlag for arbejdet med at få pladserne etableret.

Pladser som »Solhaven« er efter min opfattelse et godt eksempel på, hvad det er for nogle pladser, der bl.a. er brug for. Der er ikke noget til hinder for, at de pladser, der etableres som led i regeringens indsats, også bliver pladser af denne type, dvs. opholdssteder efter serviceloven.