Spm. nr. S 3937

Til justitsministeren (11/9 01) af:

Anne Baastrup (SF):

»Kan ministeren bekræfte, at (Kong) Konstantin har dansk pas, og i bekræftende fald, hvordan har han fået det?«

Begrundelse

Der henvises til, at Konstantin ikke er dansk statsborger, samt at hans hustru har givet afkald på at være tronfølger, hvorfor Konstantin heller ikke er medlem af den danske kongefamilie.

Svar (19/9 01)

Justitsministeren (Frank Jensen):

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet anmodet Udenrigsministeriet om en udtalelse.

Når denne udtalelse foreligger, vil jeg vende tilbage til sagen.

Supplerende svar (12/10 01)

Justitsministeren (Frank Jensen):

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen indhentet en udtalelse fra Udenrigsministeriet.

Det fremgår af udtalelsen, at Udenrigsministeriet med grundlag i Instruks for Udenrigstjenesten har efterkommet en anmodning om at udstede diplomatpas til Hans Majestæt Kong Konstantin, idet medlemmer af det græske kongehus i den fra Kong Christian IX og Dronning Louise nedstammende linie, dvs. efterkommere af Kong Georg I (født Prins Vilhelm til Danmark) fører titlen Prins, respektive Prinsesse, af Grækenland og Danmark.